EFECTUAREA STAGIULUI PENTRU ABSOLVENTII DE STUDII SUPERIOARE 

 

Informatii privind efectuarea stagiului la locul de munca de catre absolventii de studii superioare

 

Stagiarii sunt absolventii de invatamant superior care au diploma de licenta sau echivalenta si, la debutul in profesie, se angajeaza cu contract individual de munca pe un post conform specializarii absolvite, cu exceptia celor care dovedesc ca au desfasurat, potrivit legii, activitate profesionala in acelasi domeniu, anterior absolvirii.

Angajatorii au obligatia sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene locurile de munca vacante care pot fi ocupate de catre absolventii de invatamant superior prin incheierea de contracte de stagiu. Contractul de stagiu este anexa la contractul individual de munca. Comunicarea se face prin transmiterea catre agentie a formularului cu privire la situatia locurilor de munca vacante, cu mentiunea stagiu la rubrica Observatii.

Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu exceptia profesiilor pentru care exista reglementari speciale.

In vederea desfasurarii programului de stagiu, angajatorul trebuie sa desemneze un mentor, o comisie de evaluare a stagiarului alcatuita din 3 membri, inclusiv mentorul, precum si o comisie de solutionare a contestatiilor, de asemenea alcatuita din 3 membri, altii decat membrii comisiei de evaluare. Mentorul este persoana desemnata de angajator care coordoneaza stagiarul pe durata stagiului si care participa la activitatea de evaluare. Un mentor poate coordona cel mult 3 stagiari si trebuie sa aiba cel putin 2 ani de experienta in domeniul in care se efectueaza stagiul.

Angajatorul care incheie un contract de stagiu, beneficiaza, la cerere, pe perioada derularii contractului de stagiu, de o suma in cuantum de 1.350 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Suma mentionata se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.

Pentru incheierea conventiei, angajatorii depun si urmatoarele documente: 

a) cerere, prezentata mai jos in sectiunea A 

b)actul de identitate al stagiarului, in copie; 

c)contractul individual de munca, in copie; 

d)contractul de stagiu, in copie; 


Informatiile prezentate mai sus pot fi descarcate de aici


A. Documentele necesare pentru incheierea conventiei se pot descarca de aici:
Site-ul se actualizeaza saptamanal sau in functie de modificarile care intervin | COPYRIGHT © | 2015