UCENICIA LA LOCUL DE MUNCA 

 

Informatii privind formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca

 

Ucenicia reprezinta formarea profesionala a persoanelor cu varsta de minim 16 ani, realizata la locul de munca, in baza unui contract de ucenicie. Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie cuprinde si urmatoarele clauze referitoare la:

a) denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul

b) denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca

c) numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia

d) locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;

e) durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca 

f) obligatiile suplimentare ale angajatorului 

g) obligatiile ucenicului 

h) alte clauze, potrivit legii 

Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie au indatorirea sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie. Comunicarea se face prin transmiterea formularului cu privire la situatia locurilor vacante cu adaugarea sintagmei CU la rubrica Denumirea Ocupatiei
Persoanele care doresc sa urmeze programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca trebuie sa depuna o cerere in acest sens la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca. La programele de formare profesionala prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de munca care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera in conditiile Legii nr. 76 din 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca va emite persoanelor interesate o dispozitie de repartizare care va fi anexata contractului de ucenicie. Angajatorul care doreste sa organizeze programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca trebuie sa incheie un contract de prestari de servicii de formare profesionala cu un furnizor de formare profesionala autorizat, in cazul in care angajatorul nu are si calitatea de furnizor de formare profesionala.

Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie care indruma ucenicul in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca. Acesta trebuie sa aiba o experienta minima de 5 ani din care 2 ani in ocupatia in care se organizeaza programul de ucenicie.

Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de

a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2 (cel putin 360 de ore necesare pregatirii teoretice si practice);

b) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3 (cel putin 720 de orenecesare pregatirii teoretice si practice);

c) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4 (cel putin 1080 de orenecesare pregatirii teoretice si practice).

Timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus in programul normal de munca. Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana. Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.

Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare. Aceasta perioada face parte integranta din durata pentru care se incheie contractul de ucenicie. Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, in conditiile legii, beneficiaza, la cerere, de o suma in cuantum de 2250 lei pe luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Suma mentionata se acorda lunar, de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie, proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului. Pentru acordarea sumelor mentionate, angajatorii vor incheia o conventie cu agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie la locul de munca

Documentele si formularele necesare pentru incheierea conventiei se pot descarca de aici

Verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar se efectueaza in baza declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depuse de angajatori potrivit prevederilor legale, precum si a urmatoarelor documente.

Documentele necesare pentru decontare se pot descarca de aici

a) un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la Normele de aplicare a Legii nr. 279/2005;

b)fisa de evidenta zilnica a salariatilor si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator;

c) raportul de monitorizare intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la Normele de aplicare a Legii nr. 279/2005.

Site-ul se actualizeaza saptamanal sau in functie de modificarile care intervin | COPYRIGHT © | 2015