LEGISLATIELegislatia relevanta la data de 31.12.2014

(pentru detalii ale actelor normative din lista de mai jos, va rugam sa apelati pagini de specialitate legislative sau www.anofm.ro/legislatie )

.

Modificari si completari la LEGEA Nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca - publicata in M.O. nr.103/2002

-         O.U.G. nr. 91/2007

-         O.U.G nr. 126/2008

-         O.U.G. nr. 28/2009

-         Legea 118/2010

-         OUG 108/2010

-         Legea 233/2010

-         OUG 117/2010

-         OUG 17/2011

Modificari si completari la Norme si proceduri: H.G. nr. 174/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

 

-         H.G. nr. 149/2008

-         H.G. nr. 449/2009

-         OUG 117/2010

-         HG 113/2011

 

Alte acte normative:

 

Ordin 123/2011 pentru modificarea Ordinului 85/2002

 

Legea nr.n 72/2007 privind stimularea in munca a elevilor si studentilor

Modificari si completari:

- O.U.G. 126/2008

 

NORME METODOLOGICE nr. 1557/ 2008 privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfasoara in mod independent activitati economice.

 

O.U.G. 13/ 2010 privind reglementarea unor masuri in vederea crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010

 

ORDIN nr. 405/ 2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Modificari si completari:

-         ORDIN nr. 86/2006

-         ORDIN nr. 103/2007

-         ORDIN nr. 662/2007

-         ORDIN nr. 106/2008

-         ORDIN nr. 1454/2009

-         ORDIN nr. 598/2010

-         ORDIN nr. 1294/2010

 

LEGEA nr. 202/ 2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Modificari si completari:

-         O.U.G nr. 84/2006

-         O.U.G nr. 28/2007

-         LEGEA nr. 271/2007

 

H.G. nr. 1.610/ 2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

Modificari si completari:

-         H.G nr. 640/2007

-         H.G. nr. 1303/2008

-         H.G nr. 1559/2008

-         H.G. nr. 662/2010

 

LEGEA nr. 188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici republicata

 Modificari si completari:

-         O.U.G nr. 125/2008

-         O.U.G nr. 229/2008

-         Legea 379/2009

-         O.U.G. 105/2009

-         O.U.G. 90/2009

-         Lege cadru 330/2009

-         Legea 41/2010

-         Legea 49/2010

-         Legea 140/2010

 

 

 

NICI.doc">Registru angajatori ucenici